نتایج جستجو برای عملیات روکش آسفالت بزرگراه شهید میرزایی به پایان رسید