نتایج جستجو برای برگزاری یادواره نخستین شهید امربه معروف استان خراسان در منطقه 3