مالزی - دوره آموزشی یك ساله در حوزه توریزم به همراه كاراموزی و كمك هزینه ماهیانه

اجرای دوره اموزشی یك ساله در حوزه مدریت توریسم در مالزی - این دوره یكساله همراه با كاراموزی و كمك هزینه بوده و فارغ التحصیلان این دوره با رزومه قابل قبول مناسب جذب در بازار كار مالزی و بازار كار بین المللی می شوند

تگ: جستجوی مالزی - دوره آموزشی یك ساله در حوزه توریزم به همراه كاراموزی و كمك هزینه ماهیانه