رژیم معکوس برای کاهش چربی و عضله سازی - تمرینو

چطور همزمان هم عضله بسازیم و همچنان عضلات شکم را حفظ کنیم؟ افزایش حجم همیشه به این معنی نیست که باید با عضلات شکم مان خداحافظی کنیم، در واقع اگر شما در فرایند افزایش حجم بیش از ۵% چربی به بدن اضافه کنید، باید بدانید کاری که انجام می دهید اشتباه است.

تگ: جستجوی رژیم معکوس برای کاهش چربی و عضله سازی - تمرینو


جهت مشاهده ادامه مطلب روی لینک زیر کلیک کنید

رژیم معکوس برای کاهش چربی و عضله سازی - تمرینو