کاریز فروش (نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری)

مدیریت فروش کاریز یا کاریز فروش، عبارت است از مدیریت جذب و تولید سرنخ، پرورش سرنخ، صلاحیت دار کردن، تبدیل به مشتری بالقوه و احتمالی، ایجاد فرصت فروش و تبدیل نهایی آن به مشتری مشاهده آگهی: کاریز فروش (نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری)

تگ: جستجوی کاریز فروش (نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری)


جهت مشاهده ادامه مطلب روی لینک زیر کلیک کنید

کاریز فروش (نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری)