معرفی مرفه ترین کشور های جهان

معرفی مرفه ترین کشور های جهان, سطح رفاه در همه کشورهای جهان براساس یک سری فاکتورها و شاخصه ها بررسی و اندازه گیری می شود. این ها مواردی از قبیل اقتصاد، کارآفرینی و فرصت، حکومت، آموزش، بهداشت، ایمنی و امنیت، آزادی شخصی، و سرمایه اجتماعی هستند. در این مطلب با کشورهایی که در رتبه برتر سطح رفاه جهانی قرار دارند

تگ: جستجوی معرفی مرفه ترین کشور های جهان


جهت مشاهده ادامه مطلب روی لینک زیر کلیک کنید

معرفی مرفه ترین کشور های جهان