معماری کسب و کار، فرایند BPM و مدیریت آن| مدیر.بیز

طبق مطالب ارائه شده تا اینجا متوجه شدیم که "مدیریت فرایندهای کسب و کار" این امکان را فراهم می کند که فرایندهای کسب و کار سازمان بسیار سریعتر طراحی شده، استقرار یافته و بهبود داده شود اما باید به خاطر داشته باشید که تکنولوژی به تنهایی نمی تواند نیازمندیهای کسب و کار را به منافع قابل دسترس تبدیل نماید.هر سازمانی نیازمند این است که برای کسب و کار، فرایندها و مدیریت خود معماری مناسبی را ایجاد کند. به دلیل ظرفیتهای تکنولوژی BPM، ضرورت ایجاد معماری جامعی برای کل سازمان بیشتر احساس می شود. بدون در اختیار داشتن معماری، این خطر همیشه وجود خواهد داشت که هدف سازمان اشتباه در نظر گرفته شده باشد یا مشکلاتی که دارای اولویت بالایی نیستند به سرعت رفع شوند و از این طریق سازمان در سردرگمی فرو رود. اما معماری چیست؟ معماری حداقل برای مهندسان و آشنایان به رشته های مهندسی واژه ناشناخته ای نیست. کلمه معماری یادآور یک طرح و دید همه جانبه و کلان بر ساختار و رفتار موجودیتی است که دارای خواصی چون پیچیدگی و پویایی بوده و ایجاد و نگاهداری از آن مستلزم داشتن توجه ویژه ای به جامعیت یکپارچگی، انعطاف پذیری و تعامل است. هر سازمانی بدون در نظر گرفتن اندازه، نوع فعالیت، صنعتی که در آن مشغول به کار است و محیط پیرامونش دارای چارچوب کلی است که چکونگی کارکرد خود را توصیف و مدیریت می کند. "مدیریت فرایندهای کسب و کار" مسیری فرایندمحور است که نحوه اجرای کسب و کار را نمایش داده و نیازمند آن است که چارچوبها و معماری سازمانی خود را بر اساس آن طراحی و پیاده سازی نماید. برای استقرار BPM بایستی معماری سازمان را به تفکیک بخشهای زیر مشخص کنید: معماری کسب و کار: طراحی ساختار کلی سازمان با هدف استقرار استراتژی ها جهت دستیابی به اهداف مشتریان و ذینفعان معماری فرایند: استقرار روشها، فعالیتها و رویه های مورد استفاده جهت تبدیل منابع و سرمایه های در دسترس به ارزش افزوده برای مشتریان و ذینفعان معماری مدیریت: چگونگی اقدامات و رفتارهای افراد و سیستمها است به نحوی که جریان اطلاعات در بازه زمانی مورد نیاز، فرایندها را به نحوی هدایت کنند که اهداف کسب و کار تحقق یابند. در ادامه و مقالات بعدی، توضیحات بیشتری در خصوص هر یک از معماری های عنوان شده ارائه می گردد. معماری کسب و کار معماری کسب و کار به این مفهوم است که یک سازمان با توجه به نقشها و اهداف از پیش تعیین شده چگونه خود را طراحی می کند تا ارزشهای مورد نظر مشتریان و ذینفعان را تامین نماید. هر سازمانی برای خودش اهداف سطح بالایی از کسب و کار را تعریف کرده و ساختار سازمانی خود را که شامل تخصیص اجزاء وظیفه ای به واحدهای عملیاتی است به عنوان پایه ای برای دستیابی به اهداف ایجاد می نماید. سپس ارتباط بین واحدهای مختلف در سازمان شکل گرفته و نحوه اثرگذاری این واحدها بر مشتریان، سهامداران و ذینفعان سازمانی مشخص خواهد شد. واحدهای سازمانی به دلیل تسلط بر ماموریتها و شرح وظایف خود قادر خواهند بود فرهنگ و زبان مخصوصی را ایجاد کرده و از این طریق با فرصتها و چالشهای پیش رو مقابله نمایند. عمده ترین ضرورتهای ایجاد معماری سازمانی در این حوزه عبارتند از: یکپارچه سازی روندها و روالهای کاری مدیریت و کنترل فعالیتها برنامه ریزی هماهنگ برای واحدهای سازمانی شناسایی نقاط ضعف و قوت مجموعه همراستا کردن فرایندهای سازمان با استراتژی ها و اهداف تبیین شده منبع: فراکراپ

تگ: جستجوی معماری کسب و کار، فرایند BPM و مدیریت آن| مدیر.بیز


جهت مشاهده ادامه مطلب روی لینک زیر کلیک کنید

معماری کسب و کار، فرایند BPM و مدیریت آن| مدیر.بیز