از یک برند تجاری عبور کنید و به یک نماد و سرمایه ملی مبدل گردید| مدیر.بیز

 آیا به دنبال این هستید که نام شما بر سر زبان ها باشد؟آیا مطرح شدن اسم شرکت شما و خدماتی که عرضه می کنید بریتان مهم است؟آیا تا به حال به این که نام شرکت شما در سطح جهانی مطرح شود اندیشیده اید؟آیا مسیر حرکت در راستای برند شدن برایتان گنگ است؟ گذشتن از یک نام ساده و تبدیل شدن به اسمی که بر سر زبان ها باشد و بتواند یدک کش نام برند باشد، مستلزم طراحی صحیح و ایجاد تغییراتی در ساختار و عملکرد شرکت است که بتوان به وسیله آن و با احتمام به ارزش های شرکت نام آن را بر سر زبان ها افکند.خواندن این مقاله شما و شرکت شما را به این سمت سوق می دهد که در بازار از نام تجاری خود یک برند بسازید و حتی بتوانید در بازار جهانی هم برای خود جایی باز کنید. مدیریت برند «تعالی و مدیریت برند» : برند بخش مهمی از یک فرایند نظام مند بازاریابی یکپارچه است. برند می تواند با افزایش تمرکز و آگاهی مصرف کننده نسبت به یک محصول یا خدمت موجب رشد سهم بازار شود و با ایجاد و احساس تعلق و نزدیکی در مصرف کنندگان زمینه ساز تکرار خرید آن ها گردد. اگرچه برند می تواند تمامی این نقش ها را ایفا کند اما استراتژی نام تجاری فراتر و گسترده تر از صرف بحث بازاریابی است و اگر منطبق با استراتژی کلی سازمان نیز نباشد احتمال شکست آن بسیار زیاد است. مدیریت برند شامل سه حوزه اصلی می باشد که عبارتند از: ساخت برند(نام و نشان تجاری) «ساخت برند» : نام های تجاری مختلف در دوران حیات خود با چالش های متفاوتی رو به رو می شوند. زمانی که یک برند جدید به بازار وارد می شود به اتخاذ رویکردهای کاملاً متفاوتی از برندهای جا افتاده و کهنه کار در بازار نیاز دارد. تمامی این برندها که در مرحله معرفی خود به بازار قرار دارند از یک ویژگی مشترک برخوردارند و آن قرار گرفتن همه آنها در معرض شکست است. البته صاحبان این برندها هیچ کدام به شکست نمی اندیشند و تجربه خود را متمایز از دیگران می دانند، اما بیشتر تحقیقات نشان دهنده این نکته است که نرخ شکست برای برندهای جدید بیش از 50% است. از این رو توجه به یک رویکرد مناسب برای ساخت برند از اهمیت به سزایی برخوردار است.       توسعه برند (نام تجاری) «توسعه برند» : بعد از آن که یک برند توانست جایگاهی مناسب در بازار پیدا کند، نباید به حال خود رها شود و باید ویژگی ها، ارزش ها و تفاوت هایش با توجه به شرایط بازار تعیین شود، ورود برندها به بازارهای جدید، تقویت برند در بازارهای فعلی، ارائه محصولات و خدمات جدید زیر چتر برند و بسیاری از استراتژی های دیگر همه از اقداماتی است که در مراحل رشد و بلوغ یک برند و برای حفظ سوددهی و اثربخش بودن آن باید مورد توجه قرار گیرد. ممیزی برند (نام و نشان تجاری) «ممیزی برند»:امروزه رشد سریع تکنولوژی، روش های نوین در فرایند تولید عملیات، افزایش روزافزون رقابت در بازارها، استفاده از انرژی های نو و بحث مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی باعث شده است که رفتار مصرف کنندگان و تصمیم گیری خرید بیش از پیش پیچیده شود و عوامل موثر بر تبیین جایگاه برند در ذهن مشتریان به سرعت تغییر پیدا کند. بنابراین ممیزی و مانیتورینگ برند در بازار از مهمترین وظایف یک سازمان می باشد تا بتواند جایگاه برند را در ذهن مشتریان هرچه بیشتر تثبیت کند و توانایی واکنش در مقابل تغییرات فضای کسب و کار را داشته باشد. ساختار  برند (نام و نشان تجاری) «ساختار برند»: هرنام تجاری دارای دو بُعد (ساختار) است که عبارتند از : الف: بُعد مشهود: منظور از ساختار مشهود برند ویژگی های فیزیکی و قابل مشاهده برند می باشد که عبارتند از: لوگو تایپ، شیوه طراحی، شیوه نگارش،  رنگ، علامت، زبان و... ب: بُعد نامشهود: مهمترین عامل نامشهود هر نام تجاری هویت آن است. هویت نام تجاری مجموعه منحصر به فردی از تعلقات و تداعی های برند است که مدیران سازمان تمایل به ایجاد و نگهداری آنها دارند. هویت نام تجاری به عنوان پایه و اساس فرآیند ساخت نام تجاری می باشد اغلب هنگامیکه درباره ایجاد یک نام تجاری جدید بحث می شود، تنها به بخش نخست هر نام تجاری که مشهود است توجه می شود، اما موضوع اصلی و حیاتی که در ایجاد یک نام تجاری وجود دارد و نباید از کنار آن به راحتی گذشتموضوع تعریف هویت و اجزای آن می باشد. ابعاد هویت یک نام تجاری مطابق شکل(1) عبارتند از پیکر، شخصیت، فرهنگ، رابطه، خود انگاره و بازتابش خدمات پارک بازاریابی ایران در حوزه برند :                                                        برند سازی , برندینگ برند جدید - تدوین استراتژی برای برند محصولات جدید    جایگاه یابی برند - بررسی و تحقیق پیرامون وضعیت موجود برند   برند استراتژی - تدوین استراتژی برای برند جدید/جاری   اجزاء برند - تعیین و تعریف اجزاء برند   برند پرتفلیو - برنامه ریزی پرتفولیوی برند   برندینگ - مدیریت برند  ارزشیابی برند  برند سازی - ایجاد برند جدید  تقویت برند  و توسعه برند   احیاء برند

تگ: جستجوی از یک برند تجاری عبور کنید و به یک نماد و سرمایه ملی مبدل گردید| مدیر.بیز