قوانین بازاریابی| مدیر.بیز

گاها مدیران بازاریابی در اتخاذ تصمیمات تاکتیکی و استرانژیکی بازاریابی مجموعه تحت نظر خود تصمیماتی را میگیرند که با قوانین بازاریابی در تضاد است .حال آنکه این قوانین بسیار مشخص ، مدون و ساده هستند لذا در این پست سعی بران داریم نگاهی اجمالی به قوانین یازده گانه بازاریابی بیندازیم؛ این قوانین عبارتند از: قانون رهبری، قانون طبقه، قانون ذهن، قانون تصورات، قانون توجه، قانون انحصار، قانون نردبان، قانون مسابقه دونفره، قانون عکس، قانون چشم انداز و قانون توسعه خط قانون رهبری: اول بودن بهتر از برتر بودن است. وارد شدن به دنیای ذهن شخص بسیار ساده تر از آن است که او را متقاعد سازید محصولی که شما ارائه میدهید بهتر از محصولی است که،پیشتر از شما به ذهن او وارد شده است. قانون طبقه: اگر در یک طبقه نمیتوانید اول باشید ، طبقه دیگری درست کنید تا درآن اول باشید. اگر به عنوان نفر اول به دنیای ذهن مشتریان وارد نشدید ، امید را از دست ندهید . طبقه (ویژگی) دیگری پیدا کنید تا در آن اول باشید. قانون ذهن: وارد شدن به دنیای ذهن مشتریان،بهتر از ورود به بازار است. بهتر است در ورود به دنیای ذهن مشتریان پیشگام بود ، تا در ورود به بازار ، اهمیت پیشگامی در ورود به ذهن است.بازاریابی جنگ ذهنیت است نه جنگ محصول لذا ذهن بر بازار پیشی میگیرد. قانون تصورات : بازاریابی جنگ محصولات نیست ، جنگ تصورات است. در بازار هیچ حقیقت پایداری وجود ندارد ، هیچ چیز واقعیت ندارد ،بهترین محصول وجود ندارد.آنچه در بازاریابی وجود دارد ، تصوراتی است که در ذهن مردم و مشتریان نقش بسته است. قانون توجه: اثرگذارترین مفهوم در بازاریابی ، داشتن کلمه ایی در ذهن مشتریان است. شرکتی موفقیت شایان بدست می آورد که بتواند به طریقی ، کلمه مربوط به خود را در ذهن مشتری بنشاند. قانون انحصار : دو شرکت نمیتوانند یک کلمه مشترک در ذهن مشتری داشته باشند. هنگامی که رقیب ، مالک یک کلمه یا موقعیتی در ذهن مشتریان است ،کوشش در به تملک در آوردن آن کلمه ، خودکشی است. قانون نردبان: استراتژی مورد استفاده شما ، به پله ایی بستگی دارد که در نردبان روی آن ایستاده اید. استراتژی بازاریابی به تقدم و تاخر موسسه در نشستن در اذهان مردم ، و در نتیجه پله ای یا رتبه ایی که در آن قرار گرفته بستگی دارد . قانون مسایقه دو نفره : در بلند مدت ، هر بازاری به محل مسابقه دو اسب تبدیل میشود. قانون مسابقه دو نفره میگوید که این سهم های بازار پایدار نیستند . افزون بر این ، این قانون پیش بینی میکند که رهبر سهم بازار خود را از دست میدهد و شرکت بعدی برنده میشود. قانون عکس: اگر هدفتان جایگاه دوم است ، استراتژی شما را رهبر بازار تعیین میکند. هر قدرتی ضعف هم در خود دارد ،هرکجا که رهبر قدرتمد باشد ، یک رقیب شماره 2 فرصت خواهد داشت که وضع را عوض کند. قانون چشم انداز: آثار بازاریابی در گستره زمان نمایان میشود. قانون توسعه خط (تنوع محصول): فشار غیر قابل مقاومتی برای توسعه محصولات با نام تجاری پیشین وجود دارد . یک روز شرکت به شدت روی یک محصول متمرکز میشود که سودآوری زیادی دارد . روز دیگر همان شرکت توجه خود را به محصولات بیشماری معطوف میسازد و ضرر میدهد.

تگ: جستجوی قوانین بازاریابی| مدیر.بیز


جهت مشاهده ادامه مطلب روی لینک زیر کلیک کنید

قوانین بازاریابی| مدیر.بیز