تصمیمات اساسی در حوزه تبلیغات| مدیر.بیز

مقوله تبلیغات، مقوله ای است که به لحاظ لفظ با آن آشنایی داریم، سخنی هم هست که می گوید: تبلیغات سلاح خیلی برنده ای است و هرکس مجهز به این سلاح باشد قطعا در صحنه توفیق بیشتری خواهد داشت. به طور کلی می توان گفت: تبلیغات ابزاری است که روابط عمومی ها از آن بهره می گیرند و برای استفاده و بهره مندی از آن باید این ابزار را بشناسند و طریقه استفاده آن را بدانند. روابط عمومی مدون و برنامه ریزی شده یکی از ابزارهای قوی مدیریت افکار است، روابط عمومی به عنوان اصلی ترین حلقه ارتباط بین مدیران و کارکنان، مسئولیت خطیری در فرآیند دسترسی مدیران و افکار جمعی کارکنان دارند. �پنج تصمیم اساسی در حوزة تبلیغ وجود دارد که عبارتند از هدف اساسی، پول، پیام ،رسانه و ارزیابی است که به ترتیب مورد بررسی قرار می گیرند: هدف اساسی : در جوامعی که به اصطلاح استراتژیک‌گرا هستند و مدیر نقش یک استراتژیست را دارد مقوله هدف نقش بنیادین را بازی می‌کند اگر قرار است تبلیغ موفق شود باید دانست هدف از ارائه آن چیست. پول (بودجه بندی تبلیغات) : این مقوله با توجه به یکی از موارد بعد قابل تعیین است: روش در حد استطاعت،� روش درصدی از فروش، روش برابری با رقبا،� روش رتبه بندی و� روش هدف و انجام کار. پیام : اگر قرار است که مخاطب تصویری شفاهی از پیام ما را دریافت کند اول لازم است که خود تصویر شفاهی از آن چه می خواهیم ببینیم داشته باشیم. پس از اینکه مشخص شد هدف از تبلیغی که قصد آن را داریم چیست و بعد از آن که مقدار بودجه را تعیین کردیم نوبت به پیام می‌رسد. رسانه : بازاریابی و تبلیغات در طول دوران حیات خود ادوار گوناگون را پشت سرگذاشته اند و رسانه های مختلفی را تجربه کرده اند اما با روی کار آمدن رسانه های دیجیتال و عرصه بزرگراه های اطلاعاتی تبلیغات تحولی انقلاب گونه را پیش رو دارد که متأثر از تسلط رسانه ها بر جوامع بشری است. کهمهمترین گام ها در انتخاب رسانه مناسب به منظور تبلیغات عبارتند از: تعیین سطح پوشش، فراوانی رویت پیام و نحوه تأثیر، انتخاب در میان انواع رسانه‌های متنوع عمده، انتخاب وسیله خاص ناقل پیام و تصمیم درباره زمانبندی رسانه. ارزیابی: آخرین تصمیم اساسی در تبلیغ، ارزیابی تبلیغ است ما تبلیغ می کنیم تا اثربخشی خود را سرعت دهیم بنابراین اگر تبلیغی نتواند علارقم نکات هنری و علمی قابل تأمل اثر پایداری نداشته باشد آن تبلیغ ناموفق است و نمی تواند در مخاطب حرکت و اقدامی ایجاد کند.

تگ: جستجوی تصمیمات اساسی در حوزه تبلیغات| مدیر.بیز


جهت مشاهده ادامه مطلب روی لینک زیر کلیک کنید

تصمیمات اساسی در حوزه تبلیغات| مدیر.بیز