۲۶ درصد از شخصیت‌های زن هالیوود به شکل برهنه یا نیمه برهنه در فیلم ظاهر شده‌اند!

سینماپرس:
گزارش سالانه وضعیت زنان و دختران در کالیفرنیا دریافته است ۲۶ درصد از
شخصیت‌های مونث در ۱۰۰ فیلم موفق در گیشه سال ۲۰۱۴ آمریکا به شکل برهنه یا
نیمه برهنه در فیلم ظاهر شده‌اند که در مقابل تنها ۹درصد از مردان وضعیتی
مشابه داشته‌اند.

تگ: جستجوی ۲۶ درصد از شخصیت‌های زن هالیوود به شکل برهنه یا نیمه برهنه در فیلم ظاهر شده‌اند!